Սամսոն Տոռոզյան

Տնտեսվար-վարորդ Սամսոն Տոռոզյան samson@gumiso.am Սամսոն Տոռոզյանը ԳՈՒՄ ՀԿ աշխատակազմին միացել է 2012թ. սեպտեմբերին: ԳՈՒՄ ՀԿ-ում նա աշխատում է որպես տնտեսվար-վարորդ: Սամսոնը ավարտել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հենակետային քոլեջի «Ատամնատեխնիկական» բաժինը: 2003-2005թթ ծառայել է ԼՂՀ ՊԲ-ում: Մինչ ԳՈՒՄ ՀԿ աշխատակազմին մինալը աշխատել է ատամնաբուժական կենտրոնում որպես ատամնատեխնիկ:

Read More >>

Հասմիկ Արզումանյան

Գրասենյակի ղեկավար Հասմիկ Արզումանյան hasmik@gumiso.am Հասմիկ Արզումանյանը միացել է ԳՈՒՄ ՀԿ-ի աշխատակազմին 2012 թ. հոկտեմբերին: 2013թ.  ԳՈՒՄ ՀԿ-ում նա աշխատել է որպես սոցիալական աշախատող: 2013թ. հուլիս ամսից առ այսօր Հասմիկը ԳՈՒՄ ՀԿ գրասենյակի ղեկավարն է:Նա ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի Սոցիալական հոգեբանություն և մանկավարժություն ֆակուլտետը: Ուսանողության տարիներին Հասմիկը աշխատել է Մարքեթինգի հայկական ասոցիացիայում՝ մասնակցելով մի շարք սոցիոլոգիական հարցումների՝ որպես հարցազրուցավար:

Read More >>

Արամ Մուսախանյան

Վերահսկման և գնահատման, կրթական ծրագրերի մասնագետ Արամ Մուսախանյան aram@gumiso.am Արամ Մուսախանյանը ԳՈՒՄ ՀԿ-հիմնադիր անդամներից է: Աշխատում է ԳՈՒՄ ՀԿ-ում` որպես կրթական ծրագրերի մասնագետ: Արամն ավարտել է Երևանի Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի մաթեմատիկայի բաժինը: 2005-2008թթ-ի ընթացքում,  Քաղաքացիական շահերի պաշտպանության  աջակցության ծրագի /ՔՇՊԱԾ-ի/ շրջանակներում, Արամը հանդիսացել է ԳՈՒՄ ՀԿ-ի վերահսկման և գնահատման մասնագետը: 2008թ. դեկտեմբերից առ այսօր` նա  ԳՈՒՄ ՀԿ-ի  կրթական ծրագրերի մասնագետն է: Արամն ունի նաև դասընթացներ վարելու հարուստ փորձ:  …

Read More >>

Իրինա Դարբինյան

ՍՊԸ տնօրեն, հաշվապահ Իրինա Դարբինյան irina@gumiso.am Իրինա Դարբինյանը աշխատում  է ԳՈՒՄ ՍՊԸ-ում  2009թ.-ից` որպես հաշվապահ, և   Գործընկերություն և ուսուցում ՀԿ-ում` որպես ծրագրային հաշվապահ:  Նա  ավարտել է  Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Գորիսի կրթահամալիրը, այնուհետև  Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի մագիստրատուրան: 2010թ.-ի հուլիսից առ այսօր Իրինան  ԳՈՒՄ ՍՊԸ-ի տնօրենն է: Նա   ղեկավարում է ՍՊԸ-ի մասնագիտացված թիմի աշխատանքները և համակարգում մնացած գործառույթները, վերահսկում է հաշվապահությունը,  պարբերաբար պատրաստում է ֆինանսական հաշվետվությունները  և կատարելագործում  ֆինանսական ղեկավարումը:

Read More >>

Արթուր Վարդազարյան

Շահերի պաշտպանության մանագետ, Համայնքային զարգացման ծրագրերի ղեկավար Արթուր Վարդազարյան artur@gumiso.am     Արթուր Վարդազարյանը հանդիսանում է ԳՈՒՄ ՀԿ-ի հիմնադիր անդամ: Արթուրն ավարտել է  Երևանի պետական համալսարանի մեխանիկայի ֆակուլտետը: 2005 թ.-ից  առ այսօր  Արթուրը ”Գործընկերություն և ուսուցում” ՀԿ-ում աշխատում է  որպես Շահերի պաշտպանության մասնագետ: 2006թ-ից սկսած նա Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի դասընթացավարների թիմի սերտիֆիկացված դասընթացավար է: Արթուրն ունի  հասարակական կազմակերպությունների շահերի պաշտպանության և ինստիտուցիոնալ կարողությունների գնահատման հարուստ փորձ: Որպես Շահերի պաշտպանության մասնագետ և դասընթացավար`…

Read More >>

Աննա Դանիելյան

Ծրագրերի զարգացման ղեկավար Աննա Դանիելյան annapr@gumiso.am Աննա Դանիելյան աշխատում է  ԳՈՒՄ ՀԿ-ում 2007թ.-ից: Նա ավարտել է Երևանի ճարտարագիտական համալսարանի, Գորիսի մասնաճյուղի Հայոց լեզու և գրականություն բաժինը: 2007-2009թթ. Աննան   հանդիսացել է ԳՈՒՄ ՍՊԸ-ի  Կամք+ թերթի աշխատակիցը, իսկ 2010-ից` նաև խմբագիրը: 2010-2013թթ. հանդիսացել է ԳՈՒՄ ՀԿ-ի Հասարակության հետ կապերի մասնագետը: 2013թ. հունիսից Աննան ԳՈՒՄ ՀԿ-ի ծրագրերի զարգացման ղեկավարը: Նա պատրաստում է ՀԿ-ի ընդհանուր ծրագրային հաշվետվություն` ամսական և եռամսյակային կտրվածքով և ներկայացնում ՀԿ գործադիր…

Read More >>

Շահանե Բակունց

ՏՏ ղեկավար Շահանե Բակունց shahane@gumiso.am      Շահանե Բակունցը աշխատում է ԳՈՒՄ ՀԿ-ում որպես ՏՏ ղեկավար: 2010թ. դեկտեմբերի 1-ից մինչև 2013թ. հուլիսի 1-ը հանդիսացել է ԳՈՒՄ ՀԿ-ի գրասենյակի ղեկավարը և համակարգչային մասնագետը: Շահանեն ավարտել է Գորիսի պետական համալսարանի ”Հայոց լեզու և գրականություն”  բաժինը` մագիստրոսի աստիճանով: Աշխատել է ”Գորիսի մամուլի ակումբ” ՀԿ-ում` որպես կամավոր, լրագրող, եղել է Գորիսի Կանանց զարգացման ”Ռեսուրս կենտրոն” Հիմնադրամի  Երիտասարդ լիդերներների,  Լրագրողների,  Հմուտ ձեռքեր ակումբների անդամ և աշխատել…

Read More >>

Աննա Ավետիսյան

Կազմակերպության զարգացման և դասընթացների ղեկավար Աննա Ավետիսյան anna@gumiso.am     Աննա Ավետիսյանը Գործընկերություն և ուսուցում ՀԿ-ում աշխատում է 2005թ.` որպես  կազմակերպության ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման  և դասընթացների մասնագետ: Աննան ավարտել է  Երևանի պետական բժշկական ակադեմիան, նա   մասնագիտությամբ բժիշկ-դեղագետ է:  2005թ-ից սկսած առ այսօր,  Քաղաքացիական Շահերի Պաշտպանության Աջակցության Ծրագրի /ՔՇՊԱԾ-ի/   շրջանակներում Աննան  ԳՈՒՄ ՀԿ-ի  կազմակերպական զարգացման և դասընթացների ղեկավարն է: 2006թ-ից սկսած նա Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի դասընթացավարների թիմի սերտիֆիկացված դասընթացավար է  և հանդիսանում է…

Read More >>

Գարիկ Հովակիմյան

Ֆինանսական ղեկավար Գարիկ Հովակիմյան garik@gumiso.am     Գարիկ Հովակիմյանը աշխատում է Գործընկերությունը և ուսուցում ՀԿ-ում 2007թ-ից` որպես  ֆինանսական ղեկավար: Գարիկն ավարտել է Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջը, իսկ այնուհետև Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի, Գորիսի կրթահամալիրի Մեքենաշինություն և տեխնոլոգիա ֆակուլտետը: Գարիկը,  որպես կազմակերպության ֆինանսական ղեկավար, պատասխանատու է` բյուջեի ճիշտ պլանավորման, բանկային հաշիվների, բանկերի հետ հարաբերությունների, ֆինանսական  ընթացիկ և հատուկ հաշվետվությունների համար:

Read More >>

Արտաշես Տոռոզյան

Գործադիր տնօրեն Արտաշես Տոռոզյան artashes@gumiso.am     Ա. Տոռոզյանը 2000թ.-ից հանդիսանում է ԳՈՒՄ ՀԿ-ի հիմնադիր անդամն ու նախագահը: 2008թ.-ից սկսած առ այսօր նա ԳՈՒՄ ՀԿ-ի գործադիր տնօրենն է: Ա. Տոռոզյանը ավարտել է Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պատմություն և մանկավարժություն ֆակուլտետը: Տոռոզյանն ունի դասընթացներ վարելու, նախաձեռնություններ ղեկավարելու հարուստ փորձ: 2001թ.-ից սկսած առ այսօր նա հանդիսանում է կրթական  բարեփոխումների և համայնքային հիմնախնդիրների  լուծմանն ուղղված  բազմաթիվ նախաձեռնությունների ղեկավար:  2005-2008թթ. ՔՇՊԱԾ-ի /Քաղաքացիական Շահերի…

Read More >>